Hoppa till innehåll

Tjänster

Interimslösningar, outsourcing, revisionstjänster, utbildning, handledning…
Vi vet att behoven ser väldigt olika ut. Tillsammans kan vi nå den bästa lösningen för dig.

KomRedo AB erbjuder kompetens inom bland annat kommunal redovisning och bokföring genom interimslösningar eller via outsourcinguppdrag. Våra seniora konsulter innehar specialistkunskaper inom hela det kommunala och regionala perspektivet, så som intern kontroll, styrning och ledning, hälso- och sjukvård, vård- och omsorg, socialtjänst, upphandling, teknik, bygg och exploatering.

Vi erbjuder även revisionstjänster som sakkunnigt biträde riktat mot de förtroendevalda revisorerna i kommuner och regionen samt lagstadgad revision genom vårt samarbete med BDO.

Du kan också få stöd och handledning inom bokföring, teknisk projektledning, kommunikation, resursplanering och bemanning, resursutvärdering, LEAN, styrning och ledning.

Du kan även anlita KomRedo för att anordna utbildning för exempelvis revisorer och ekonomer med inriktning mot den kommunala sektorn.

Relaterat

Senaste nytt från KomRedo

Ett urval av våra populäraste tjänster

Interim & outsourcing

Har du svårt att hitta rätt kompetens? Behöver du ytterligare resurser, men bara under en kortare period?

Koncernredovisning

Får du inte ihop de sammanställda räkenskaperna? Vet du inte hur du ska få in förvärvsanalysen? Är revisorerna missnöjda med redovisningen?

Verksamhetsutveckling

Står ni inför en omorganisation eller en annan stor förändring? Behöver ni se över hur ni använder era resurser?

Kontakta oss