Hoppa till innehåll

Ännu en kvalitetsstämpel på SPECease

  Ännu en kvalitetsstämpel på SPECease

  KomRedos koncernkonsolideringsprogram SPECease har formellt granskats av oberoende tredje part i form av internationell revisionsbyrå. Granskningen har omfattat samtliga funktionella delar, och även fastställt att SPECease uppfyller kraven i god redovisningssed. Parallellt genomförs ytterligare data- och säkerhetskontroller som avslutas i juni.

  – SPECease är väl beprövat och i drift i ett flertal kommuner. Kontrollerna är inget krav från våra kunder, men vi genomför dem för att formellt fastställa att datahanteringen uppfyller svensk och internationell standard. Detta är en kvalitetsstämpel som kompletterar våra egna högt ställda kvalitetskrav, säger Camilla Karlsson, VD KomRedo AB, som utvecklat SPECease.

  Utveckling av beslutsstödssystemet pågår

  Sedan en tid tillbaka pågår tester av KomRedos nya beslutsstödsystem Även dessa tester avslutas omkring månadsskiftet juni-juli. Förutom tester i egen testmiljö genomförs även tester av en kommun.

  – Vårt nya beslutsstödssystem är ytterligare en stark produkt i SPECease programportfölj. Det utgår från Industri 4.0 och analyserar befintliga och historiska data. Beslutsstödssystemet gör det möjligt att förutsäga framtida scenarier utifrån kommunens eller regionens egna förutsättningar och politiska beslut. Systemet är ett fantastiskt verktyg för att utveckla en långsiktig och hållbar strategi och jag ser mycket fram emot att erbjuda systemet till såväl befintliga som nya kunder, avslutar Camilla Karlsson.

  Relaterat

  Vårt nya beslutsstödssystem är ytterligare en stark produkt i SPECease programportfölj.

  Senaste nytt från KomRedo

  Kontakta oss